Undervisningsmateriale:

Bogen Case BA

En 22årig kvinde opsøger en øjenlæge på grund af slørret syn på det venstre øje. Tilstanden opstod for 3 dage siden uden indlysende årsag. Ud over hendes visuelle forstyrrelse føler hun sig rask. Intet lignende i familiens historie. Medicin: P-pille (kombineret østrogen progesteron). Ingen kendte allergier. Oftalmoskopi afslører en bleg optisk disk. Synsskarpheden er på 1./0.5 på det højre/venstre øje og farvesynet er svækket på venstreøje. Synsfeltet er normal. Øjenbevægelsen er normal. Parallelle øjenakser. Trykket i øjet er normal.

•List din foreløbig diagnose eller diagnoser

Patienten har fået en korttids virkende, høj dosis, oral steroider og alle tegn og symptomer er forsvundet efter et check up 2 uger senere.

Hvad vil du sige til patienten?

To år senere, en måned efter fødslen af en sund lille pige bliver patienten svag i det højre knæ og har svært ved at stå oprejst. En fysisk undersøgelse viser nedsat kraft ved extension over højre knæ, formindsket evne til at kunne mærke forskel på varme og kulde i venstre fod (termosensation) og nedsat 2 punkts diskrimination i venstre hånd. Patienten var ikke opmærksom på dette før undersøgelsen.

•List din foreløbige diagnose/diagnoser
•List dine foreløbige behandlingsmetoder
•Hvad vil du sige til patienten?

Et år senere beretter hun at hun planlægger endnu en graviditet.
•Vil du kommentere dette?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Case AC

AC er en 14-årig dansktalende, venstrehåndet pige. Hun er blevet henvist til neurolog af en psykiater under mistanke om hjernedysfunktion. Normal graviditet og fødsel. Normal psykomotorisk udvikling. Da hun var 10 år blev hun ramt af en bil og var bevidstløs i 30 minutter. Vågnede op i ambulancen. Hun var indlagt på hospitalet i 2 døgn til observation for commotio. I de følgende 6 måneder klagede hun over konstant hovedpine og slørret syn.

Forældrene har lagt mærke til at hun efter uheldet har haft problemer med at koncentrere sig og virker mere irritabel. Menarche ved 11 års alderen. Ved 12 års alderen begyndte hun at have forskellige episoder. Der var episoder, hvor hun kunne mærke lugten af brændt gummi nogle gange kombineret med en øget gastrisk sensation (type 1). Episoderne varer 20-60 sekunder. Nogle gange er episoden forbundet med rystelser af venstre hånd, som spredes til venstre arm. Hun er ved fuld bevidsthed ved disse episoder (type 2). Episoderne varer 1-2 minutter. En morgen fortæller hun moderen i det andet rum at hun er ved at få en type 2 episode. Kort tid efter findes hun bevidstløs på gulvet med rystelser over hele kroppen. Hun har rødt fråde om munden, og hun har tisset i bukserne (type 4). Hun kunne ikke tale derefter og blev nødt til at blive hjemme fra skolen. Lægen begynder med forebyggende medicin med begrænset effekt. Hun har lagt mærke til efter type 1 hændelser, at hun har en følelse af at være et sted hun ikke er. Når hun er hjemme, føler hun at hun er i skolen. Hun husker ikke noget bagefter, men familien har lagt mærke til at hun sveder overordentligt meget, forstørrede pupiller og et skræmt ansigtsudtryk (type 3).

Nuværende status er type 1 episoder dagligt, type 2 to gange månedligt, type 3 en gang om måneden, type 4 en gang om året. Nogle gang kan hun stoppe type 1 og type 2 ved at tælle baglæns fra 1000. Hendes præstationer i skole er forringet. Fra at have været den bedste i klassen er hun nu i nedre halvdel. Hun laver sine lektier men har svært ved at tænke abstrakt og svært ved sociale relationer. Hun glemmer instruktioner. Hun har været henvist til en tale pædagog, som konkluderede at alt var ok, til en psykolog som fandt hende inden for normalen for alderen, og til en børnepsykiater som henviser hende til dig.

Fysisk undersøgelse:
Normal fysisk udvikling. Samarbejder ikke helt ved undersøgelsen. Et gammelt occipitalt ar. Neurologisk undersøgelse viser let lammelse og hyperreflexia af venstre biceps- og tricepsrefleks, 2-punktsdiskrimination påvirket i mindre grad på venstre håndflade. Lidt usikker på benene.

Spørgsmål:
1.Hvad er et anfald? Hvad er epilepsi? Hvordan beskrives ACs tilstand bedst?
2.Hvad er forskellen mellem et fokalt og et generaliseret anfald?. Hvad er relevant her?
3.Hvad er forskellen mellem et simpelt og komplekst fokalt anfald?
4.Hvor i hjernen kan de første type 1 symptomer henføres til.
5.Hvor i hjerne kommer type 2 symptomerne fra?
6.Hvad sker der i hjerne med type 3?
7.Hvad sker der i hjerne i løbet af (ictal) og efter (postictal) type 4 episoder?
8.Hvordan kan EEG facilitere den diagnostiske proces?
9.Hvad kan du gøre for AC nu?