BØGER:

Troels W. Kjær er forfatter til diverse bøger om Hjernen, henvendt bredt til alle folk, der ønsker viden om, hvordan hjernen fungerer samt hvordan den kan trænes.

Klæbehjerne

Køb bogen her

De fleste har oplevet, at selv de mindste ting kan være svære at grave frem i hukommelsen. Du står midt i supermarkedet og har aftalt med dig selv for 15 minutter siden hvilke varer, der skulle i indkøbskurven. Nu spørger du alligevel dig selv, om karry nu også stod på listen?

Der er hjælp at hente. Hjernen fungerer lige som alle andre muskler i kroppen, og du kan gøre din hukommelse stærkere ved at træne og øve den. Du kan slippe for huller i hukommelsen igennem de øvelser, som du får i bogen Klæbehjerne af hjerneforskeren Troels W. Kjær og journalisten Anne Mette Futtrup.

Bogen giver dig en masse forskellige øvelser og metoder, som du kan bruge i din hverdag til at forbedre din hukommelse. Derudover får du også hele tre omfattende træningsprogrammer, der er målrettet henholdsvis begyndere, øvede og dem, der vil gennemføre en livsstilsændring. I hvert program finder du 28 øvelser, der alle er vidt forskellige, så du kan forbedre din hukommelse på bedst mulig vis.

Udgivet på Politikens Forlag.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hjernestarter

Køb bogen her

I HJERNESTARTER vil Troels w. Kjær forklare, hvordan man kan træne sin hjerne til at gå fra første til sjette gear.

Det gør han blandt andet ved at introducere flere teknikker og redskaber til, hvordan man kan blive bedre til at lære nye ting – uanset alder.

I bogen inddrager vi to forsøgspersoner, der netop bliver trænet efter hans principper. Disse personer og deres udvikling følger man løbende gennem bogen.

Bogen er delt op i tre dele. Første del handler om forsøgspersonerne, hvad de gør, og hvordan de oplever forsøget med hjernetræning. Derudover vil de overordnede principper for træningen blive gennemgået og de forskellige metoder, forsøgspersonerne afprøver, evalueres og kommenteres undervejs.

I anden del giver Troels W.Kjær en generel forklaring på, hvordan hjernen fungerer, og hvordan den  lærer og husker ting. I bogens sidste del præsenterer han en lang række teknikker, som kan bruges til at optimere sin hjerne og få den op i sjette gear.

Bogen henvender sig til alle med interesse for hjernen, indlæring og hukommelse. Studerende, der vil forbedre deres evne til at huske pensum, vil også drage stor gavn af denne bog.

Udgivet på FADL’S Forlag.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Knivskarp – Træn din hjerne på 6 uger
 
Køb bogen her

Bogen Knivskarp – fra normal til genial er et samarbejde mellem hjerneforsker Troels W. Kjær, skuespiller Mikael Birkkjær samt Anne Mette Futtrup om at bevise, at vi virkelig kan forandre hjernen gennem træning.

Træn hjernen på 6 uger – Og opnå en bedre hukommelse, stærkere koncentrationsevne og et større overblik.
 
Hvis du gerne vil opnå øget fysisk styrke, større udholdenhed og en slankere kropsform, så omlægger du din kost og dyrker motion. Men gør du noget, hvis du gerne vil have en skarpere hjerne, en bedre hukommelse og en øget koncentrationsevne? Sikkert ikke. De fleste af os tænker, at vi er som vi er.
 
Men ny forskning har faktisk vist, at vi kan ændre hjernen. Vores tænkemåde, meninger og adfærd er ikke faste personlighedstræk. De er blot indgroede vaner og kan ændres. Din hjerne kan optimeres med de rette øvelser.
 
I bogen forklarer Troels W. Kjær om hjernens opbygning og evne til at styre vores tanke- og handlemønstre. Du introduceres for en række øvelser, hvor du kan forbedre din evne til at holde fokus og bevare overblikket i pressede situationer. Og du lærer, hvordan du husker det vigtigste og frasorterer unødvendige oplysninger.
 
En del af disse øvelser har Mikael Birkkjær gennemgået i sit 6-ugers træningsprogram. Vi er med på sidelinien gennem et forløb, hvor han både udfordres mentalt og fysisk. Foruden fysisk træning og “hjernekost” skal der løses opgaver med ord og tal under tidspres samt en række sociale stress-øvelser.
Mikael Birkkjær blev testet af en neuropsykolog både før, under og efter forløbet for at bevise virkningen af træningsprogrammet.
 
Udgivet på Politikens Forlag.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12 Minutter til Succes

12 minutter til succes – mediter dig lykkeligere, klogere og mere rolig er skrevet af Henning Daverne og hjerneforsker Troels W. Kjær.

Bogen er en guide til og om meditation.

Meditation har en dokumenteret gavnlig effekt mod stress og er derfor en relevant metode at lære for den travle, hårdtarbejdende dansker, der har brug for at få mere overskud i hverdagen.

Ved dagligt at meditere i bare 12 minutter kan man ikke bare sænke sit stressniveau markant, men også øge koncentrationsevnen og produktionen af de hormoner, der påvirker lykkefølelsen.

Meditation øger vores mentale kapacitet og evne til at koncentrere os. Reducerer niveauet af stress i både
krop og sind, så vi i stedet oplever større ro og bedre kontakt med nuet. Producerer flere af de hormoner, der skaber følelser af velvære og lykke, så vi føler større tilfredshed med tilværelsen.

Der kan således ikke længere stilles spørgsmål ved, om meditation virker. Det gør det. Men for mange anses det som en udfordring at finde tiden til at praktisere det, fordi vi forbinder meditation med at sidde både
hele og halve timer i skrædderstilling. Ny forskning viser imidlertid, at 12 minutters meditation om dagen er tilstrækkeligt til at mærke en effekt, og Henning Daverne og Troels W. Kjær beskriver, hvordan du på en enkel måde kan meditere dig til de mange positive forandringer.

I bogen forklarer de bl.a. hvorfor meditation virker og kommer ind på de dele af den hjerneforskning, som har dokumenteret effekten af meditation. En række meditationsøvelser, gør det let at gå i gang på egen hånd, så meditation kan blive en ny daglig vane, der som en effektiv vitaminpille virker mod stress, sygdom og udbrændthed.

Udgivet på Politikens Forlag

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Er Der Nogen ?

Køb bogen her

Hjerneforsker Troels W. Kjær har været bidragsyder til bogen Er Der Nogen ?, som er skrevet af Nicolai Halvorsen og Jørgen Bo Christensen. Bogen er en samtale mellem teologien og naturvidenskaberne I en tid, hvor ingen fag-gren længere kan hævde at sidde inde med det privilegerede perspektiv på mennesket og verden, der åbnes for fornyet samtale mellem teologien og naturvidenskaberne – til gensidig inspiration.

Den faglige udveksling mellem naturvidenskaberne og teologien er ikke så belyst herhjemme, som den fx er i de angelsaksiske lande, og i den forstand er denne bog en sjældenhed på dansk. Bogen rummer bidrag af en række naturvidenskabelige forskere inden for fysik, biologi og neurofysiologi samt af en række teologiske forskere (danske og udenlandske) med særlig interesse for samtalen med moderne naturvidenskab.

Teologien trænger til at lære, at den ikke behøver frygte naturvidenskaben, og samtidig kan teologien hjælpe naturvidenskaben med at fastholde, at naturen ikke blot er et noget, men altid allerede har betydning for nogen.

Bidragsydere
Troels W. Kjær, hjerneforsker, Anja C. Andersen, lektor i astrofysik, Niels Henrik Gregersen, professor i systematisk teologi, Jesper Hoffmeyer, lektor i molekylærbiologi, Jürgen Moltmann, professor i systematisk teologi og Anne L. C. Runehov, dr. theol. i systematisk teologi.

Udgivet på Aros Forlag

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Klinisk Neurofysiologi

Køb bogen her

Klinisk neurofysiologi giver den første samlede danske fremstilling af faget klinisk neurofysiologi med fokus på både de kliniske problemstillinger og den tekniske disciplin, faget også er. Der foretages i dag flere klinisk-neurofysiologiske undersøgelser end no­gensinde før, og det har skabt en bredere interesse og forstå­else for neurofysiologiens mange muligheder, og dermed et behov for bogen.

Teksten beskriver alle metoder, der regelmæssigt anvendes på klinisk-neurofysiologiske afdelinger. Hovedvægten er på elektrodiagnostiske meto­der, men også andre metoder, fx ultralydundersøgelse af perifere nerver, er medta­get. For at betone den enkelte metodes tekniske aspekter og faldgru­ber gennemgås metoderne hver for sig i hvert sit kapitel. Enkelte kapitler tager udgangs­punkt i en klinisk problemstilling, fx udredning af søvnsygdomme.

Generelt er vægten lagt på det almindelige snarere end det sjældne.

Den primære målgruppe er yngre læger inden for neurologi, men mange andre med interesse for neurologi og neurokirurgi vil kunne få glæde af bogen. De store kapitler om EEG, EP og EMG kan bruges på neuro­fysiologiassistent- og bioanalytikeruddannelserne, og bogen giver henvisende læger fra andre specialer indsigt i de undersøgelser, som de bestiller til deres patienter.

Udgivet på Munksgaards Forlag